Over de jeugd

Voor het jeugdkaatsen geldt dat plezier voorop staat! Er wordt in verschillende categorieën gekaatst, afhankelijk van zowel de leeftijd als de vaardigheden. De wekelijkse trainingen vinden plaats op maandagavond. Daarnaast worden er een aantal kaatspartijen voor de eigen jeugdleden georganiseerd.

Vanaf het jaar waarin je acht jaar wordt kun je lid worden. De contributie bedraagt € 15,00 per jaar, dit is inclusief de trainingen en deelname aan de kaatspartijen.

Wanneer het je leuk lijkt, kun je altijd vrijblijvend een keer aan een training meedoen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met een bestuurslid.

Federatiekaatsen
Keatsferiening Lyts Begjin maakt deel uit van de federatie De Wâlden. Deze federatie bestaat uit de volgende verenigingen: Driezum, Damwâld, Broeksterwâld, Lekkum, Burgum, Hurdegaryp, Tytsjerk en Trynwâlden. Jaarlijks organiseert elke vereniging die deel uitmaakt van deze federatie een partij voor de jeugd. Als je mee wilt doen met deze federatiepartijen moet je bepaalde vaardigheden beheersen. In hoeverre je deze beheerst wordt beoordeeld door de trainer. Je kunt je bij Sierd Boersma opgeven voor deze partijen. Wanneer je meedoet aan een federatiepartij, is het de bedoeling dat je een wit shirt en een zwart broekje draagt.

Ook is het mogelijk om mee te doen aan partijen van federatie Dongeradeel. Voor informatie en opgave zie de site: www.federatiedongeradeel.nl.