Uitslagen Koningsdagpartij Keatsferiening Lyts Begjin

Op deze vijfde Koningsdag werd traditie getrouw de eerste ledenpartij van het seizoen 2018 gekaatst en wederom gesponsord door Loonbedrijf E. de Wit en Kapsalon “De Knipstjelp” uit Driezum. De kaatsballen werden aangeboden door kaatsatelier Scheepvaart uit Makkum. Zowel bij de heren als de dames waren vier voltallige parturen geloot en werd er in drie omlopen gekaatst om de meeste “earsten”.

Bij de dames wisten Jennifer Sikma, Ilse van den Berg en Jacqueline Jongsma de eerste prijs te behalen. Elly Bouius, Geertje Bijlsma en Dyonda Spiegelaar werden keurig tweede. Het bestuurspartuur van Tjalling Lijzenga, Sytze Wiersma en Jacob Boersma gingen bij de heren er met de krans vandoor. Popke Leffring, Bauke André van der Wal en Jan Jelle Jongsma moesten genoegen nemen met de tweede plek.

Bij Lyts Begjin is het ook een traditie om de prijzen van Koningsdag uit te reiken in het mooiste café út de Walden, Us Thús! De afwezigheid van voorzitter Sierd Boersma gaf vice voorzitter Roelof van der Veen ruimte om zijn speech vaardigheden te etaleren. Roelof zijn treffende woorden gingen erin als koek en werd door de aanwezigen vele malen met applaus beloond. Op de foto de winnaars met de fraaie kransen welke verzorgd zijn door Bloemisterij Hogedijken uit Dokkum. Volgende partij is de Pyke partij op vrijdag 18 mei aanstaande.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *