Over de vereniging

Keatsferiening Lyts Begjin te Driezum is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Kaats Bond en opgericht in 1945. De clubkleuren zijn groen/rood. Doelstelling is de bevordering van de kaatssport in de regio en het verzorgen van activiteiten voor haar leden binnen een gezellige sfeer. De kaatsvereniging heeft zo’n 150 leden.

Correspondentie
Keatsferiening Lyts Begjin
Sierd Meindert Boersma
Tsjerkestrjitte 11
9114 RK Driezum
(0511) 42 32 75

Bankgegevens
Rekeningnummer NL84 RABO 0343 3488 61 t.n.v. Keatsferiening Lyts Begjin
Rabobank Noordoost Friesland te Damwâld

Sportaccomodatie
Sportpark “Treffersheech”
Foarwei 17A
9114 RA Driezum
(0511) 42 42 22