lid worden

Lid worden van KF Lyts Begjin?

Meld je aan bij Jacob Boersma 06 – 8285 0204 of via ankyboersma@knid.nl (ook voor wijzigingen adres etc.)

Senioren:
Lidmaatschap: €17,50 per jaar.
Inleg ledenpartijen: €4,-

Jeugd
Lidmaatschap: €15,- per jaar (dit bedrag is inclusief deelname competitie en ledenpartijen)

Wanneer kun je lid worden? 
Word je in dit jaar 8 jaar, dan kun je lid worden van onze kaatsvereniging

Correspondentie

Keatsferiening Lyts Begjin
Per adres Sierd Boersma
Van Sytzamawei 41
9114 RV Driezum
06 – 2332 8810
sierdenbrenda@knid.nl

Bankgegevens

Rekeningnummer NL84 RABO 0343 3488 61
t.n.v. Keatsferiening Lyts Begjin
Rabobank Noordoost Friesland te Damwâld 

KF Lyts Begjin Driezum

 

Lokatie Sportaccommodatie

Sportpark “Treffersheech”
Foarwei 17A
9114 RA Driezum
(0511) 42 42 22

KF Lyts Begjin Driezum is lid van de KNKB