Info/lid worden

KF Lyts Begjin Driezum

Hoofdbestuur:

Voorzitter – Sierd Boersma
Penningmeester – Jacob Boersma
Jeugdcoördinator – Tsjikke Bijlsma
Materiaal – Tjalling Lijzenga
Algemeen lid – Sytze Wiersma
Vice voorzitter – Roelof van der Veen
Secretaris – … vacant

Lid worden van KF Lyts Begjin?

Meld je aan bij Jacob Boersma 06 – 8285 0204 of via ankyboersma@knid.nl (ook voor wijzigingen adres etc.)

Senioren:
Lidmaatschap: €17,50 per jaar.
Inleg ledenpartijen: €4,-

Jeugd
Lidmaatschap: €15,- per jaar (dit bedrag is inclusief deelname competitie en ledenpartijen)

Wanneer kun je lid worden? 
Word je in dit jaar 8 jaar, dan kun je lid worden van onze kaatsvereniging.

Correspondentie

Keatsferiening Lyts Begjin
Per adres Sierd Boersma
Tsjerkestrjitte 11
9114 RK Driezum
(0511) 42 32 75 

Bankgegevens

Rekeningnummer NL84 RABO 0343 3488 61
t.n.v. Keatsferiening Lyts Begjin
Rabobank Noordoost Friesland te Damwâld 

KF Lyts Begjin Driezum

 

Lokatie Sportaccommodatie

Sportpark “Treffersheech”
Foarwei 17A
9114 RA Driezum
(0511) 42 42 22

KF Lyts Begjin Driezum is lid van de KNKB