Historie

KF Lyts Begjin Driezum (1945 – 2022)

De eerste officiële ledenvergadering was op 6 augustus 1945 in het café van Sietze Zwart te Driezum. Het verslag van deze vergadering begint als volgt: “In de zomer van 1945 kwamen sommige jongens op het idee om een kaatsclub op te richten”. Initiatiefnemer was Hessel Loonstra, die al voor de oorlog kaatste op een stuk weiland naast de ouderlijke woning te Oostwoud. Vaak kaatste hij met Auke Kramer. Er gaven zich negentien leden op en het eerste gekozen bestuur bestond uit Hessel Loonstra (voorzitter), Wietze Bieringa (secretaris), Johannes Scherjon (penningmeester) en Willem Boersma (lid). Verder sprak men af dat wanneer de kaatsclub opgeheven zou worden, Hessel Loonstra de vier kaatsballen die hij beschikbaar stelde, terug zou krijgen. De nieuwe vereniging moest ook een naam hebben, na wat hen en weer gepraat besloten de aanwezigen om de kaatsvereniging de naam “Lyts Begjin” te geven.

In 1965 kreeg de toenmalige secretaris Jurjen Boersma een schrijven van de bond (C.F.K.) dat de clubkleuren groen/zwart zouden zijn. De officiële kleuren zijn inmiddels veranderd in groen/rood.

De eerste ledenkaatswedstrijd (zoals genoemd in het notulenboek) werd gehouden op zaterdag 18 augustus 1945 met in totaal 6 parturen. Deze eerste partij werd gewonnen door de heren G.J. Hoekstra en A. van der Galien.

Hessel Loonstra

KF Lyts Begjin Driezum

 

Lokatie Sportaccommodatie

Sportpark “Treffersheech”
Foarwei 17A
9114 RA Driezum
(0511) 42 42 22

KF Lyts Begjin Driezum is lid van de KNKB