Winnaars Sape Meijer

Winnaars door de jaren heen

HEREN

1959: H. Loonstra, P. Reitsma, S. Posthuma

1960: R. Raap, P. Bosgraaf, K. Damstra

1961: G. Hoekstra, H. van der Valk, T. Bethlehem

1962: R. Raap, S. Posthuma, B. Kobes

1963: G. Hoekstra, W. de Vries, C. Uitterdijk

1964: G. Hoekstra, S. Posthuma, B. Boonstra

1965: R. Raap, H. v/d Meulen, B. v/d Zwaag

1966: M. Boersma, G. Dijkstra, C. Uitterdijk

1967: J. Boersma, J. Elzinga, O. Haakma

1968: M. Boersma, A. Raap, E. Kuitert

1969: M. Boersma, T. Bouma

1970: J. Boersma, T. Bouma

1971: J. Leegstra, J. de Vries

1972: W. de Vries, T. de Jong, R. Leegstra

1973: M. Boersma, F. Hoekstra, A. Boersma

1974: S. Dijkstra, F. Damstra, L. de Vries

1975: M. Boersma, Sake Dijkstra, B. Kobes

1976: W. de Vries, P. Kooistra

1977: M. Boersma, Sake Dijkstra, P. Kooistra

1978: J. Leegstra, A. Boersma, W. Boersma

1979: M. Reitsma, T. Wijnsma, Jan Dantuma

1980: W. Boonstra, J. Leegstra, A. Boersma

1981: M. Reitsma, Jan Dantuma, O. v/d Meulen

1982: B. Visser, L v/d Zwaag, B. Kobes

1983: K. Peterson, A. Dijkstra, Jouke Dantuma

1984: T. de Boer, R. Leegstra, A. Dijkstra

1985: J.S. Bosgraaf, J. Wielstra, L. Woelinga

1986: M. Reitsma, S. Pietersma, J. Boersma

1987: J. v/d Berg, Jan Dantuma, R. Posthuma

1988: M. Reitsma, D. v/d Zee, R. Posthuma

1989: Jouke Dantuma, D. v/d Zee, S.D. Dijkstra

1990: S. Pietersma, F. Hoekstra, R. Posthuma

1991: M Reitsma, Tj. Kooistra, Y. Soepboer

1992: E. de Vries, O. v/d Meulen, S.A. Boersma

1993: M. Reitsma, S. Kooistra, P. Bosgraaf

1994: S.M. Boersma, S. v/d Ploeg, R. Wielstra

1995: S.M. Boersma, Tj. Kooistra, S. Bijlsma

1996: J. Boersma, Jan Dantuma, F. Douma

1997: J. Boersma, P. Leffring, S. Bijlsma

1998: J. Veenstra, Jan Dantuma, S.D. Dijkstra

1999: J. Boersma, W. v/d Zwaag, E. Krol

2000: J. Boersma, G. Kuitert, J. Leegstra

2001: S.M. Boersma, P. Meindertsma, A. Wielstra

2002: S.M. Boersma, G. Kuitert, E. de Vries

2003: J. Boersma, P. Leffring

2004: S.M. Boersma, F. Meirink, D. Wiersma

2005: S. Wiersma, B. Visser, J. Eekkerk

2006: J. Boersma, H. Annema, D. Wiersma

2007: S.M. Boersma, G. Fennema, J. Postma

2008: S.M. Boersma, S. Pietersma, R.(H) Wielstra

2009: S. Wiersma, J.H. Dantuma, J. Postma

2010: J.J. Jongsma, S. Pietersma, S. Fransbergen

2011: J.J. Jongsma, P. Leffring, T. Lijzenga

2012: J.J. Jongsma, K. Lijzenga, H. Peterson

2013: J.J. Jongsma, T. Kooistra, S. Fransbergen

2014: J.J. Jongsma, N. Boelens, H. v/d Zwaag

2015: J.J. Jongsma, W. v/d Zwaag, K. Zwart

2016: T. van der Veer, J. Boonstra, J. van der Land

2017: J.J. Jongsma, J. van der Veen

2018: R. van der Veen, M. Kooistra, B.A. van der Wal

2019: J.J. Jongsma, M. Kooistra, P. Meindertsma

2020: niet gehouden i.v.m. Corona

2021: T. van der Veer, S. Bijlsma, H. Jansma

DAMES

1989: H. Boorsma, M. Leistra, Y. Hoekstra

1990: H. Bosgraaf, M. Prins, W. Broersma

1991: J. v/d Veen, M. v/d Zwaag, T. Dantuma

1992: J. de Vries,  H. Boorsma, B. Vrieswijk

1993: W. Broersma, T. v/d Berg, T. Bijlsma

1994: T. Bijlsma, S. Boersma, E. Bouius

1995: T. Bijlsma, E. Bouius, J. Posthuma

1996: T. Bijlsma, E. Bouius, G. Boersma

1997: T. Bijlsma, B. Vrieswijk, J. Posthuma

1998: J. Bouius, T. Dantuma, T v/d Berg

1999: T. Bijlsma, J. Wiersma

2000: J. Bouius, J. Dantuma, T. de Jong

2001: T. Bijlsma, A. Dantuma, S. Boersma

2002: T. Bijlsma, A. Boersma

2003: A. Postma, J. van der Veen, R. Damstra

2004: T. Bijlsma, A. Dantuma, J. Reitsma

2005: D. Bouius, B. Soepboer, H. van den Berg

2006: J. Elzinga, J. Jongsma, H. Van den Berg

2007: T. Bijlsma, E. Bouius, A. Westra

2008: J. Elzinga, I. van der Lei, R. Damstra

2009: C. Heins, A. Jongsma

2010: D. Bouius, T. Damstra, T. de Jong

2011: D. Bouius, J. Jongsma, A. Jongsma

2012: A. de Jong, J. Jongsma, H. de Haan

2013: A. de Jong, R. Dijkstra, J. Jongsma

2014: F. Boom, J. Sikma, A. Boersma

2015: J. Elzinga, R. Dijkstra, I. van der Wal

2016: R. Dijkstra, J. Jongsma, K. van der Zwaag

2017: F. Boom, J. Sikma, J. Reitsma

2018: D. Spiegelaar, E. Bouius, J. Sikma

2019: S. Kooistra, T. Bijlsma, G. Leegstra

2020: niet gespeeld i.v.m. Corona

2021: G. Bijlsma, T. Bijlsma, J. Posthuma

KF Lyts Begjin Driezum

 

Lokatie Sportaccommodatie

Sportpark “Treffersheech”
Foarwei 17A
9114 RA Driezum
(0511) 42 42 22

KF Lyts Begjin Driezum is lid van de KNKB