ERELEDEN

Ereleden van KF Lyts Begjin Driezum

Gosse F. Hoekstra, 9 februari 1921 – 9 januari 2014

Gosse werd in de ledenvergadering van 1981 als eerste lid van de kaatsvereniging benoemt tot lid van verdienste. Gosse was in de jaren 1973 – 1975 secretaris van de vereniging. Bijzonder is de onlosmakelijkheid van Gosse en de Sape Meijer-partij. Op de ledenvergadering van 1959 stelde Gosse voor om ter nagedachtenis van ere-voorzitter Sape Meijer, een naar hem te noemen partij te organiseren. De laatste kaatspartij die Gosse zelf zou kaatsen, was de Sape Meijer partij van 1974. Na zijn actieve periode als kaatser bleef Gosse nauw betrokken bij het kaatsen als vaste scheidsrechter. Ook bij het perkleggen was Gosse bijna altijd paraat.

Gosse F. Hoekstra

Meent Boersma, 26 januari 1946 – 12 september 2015

Vanaf 1970 tot maar liefst 1994 heeft Meent zitting gehad in het bestuur van de kaatsvereniging, waarvan 13 jaar als voorzitter, 7 jaar als secretaris en 3 jaar als penningmeester. Als dank voor het vele werk wat hij voor de vereniging heeft gedaan, is Meent in 1994 door de leden benoemd tot erelid. Tevens werd hij in dat jaar door het toenmalige C.F.K.-bestuur benoemd tot lid van verdienste.

Meent Boersma

Jouke van den Berg, 14 september 1952 – 22 januari 2022

In de vergadering van 13 april 1984 werd Jouke benoemd tot penningmeester. Het jaar 2000 was het laatste jaar als bestuurslid. Dit werd voor Jouke een echt “tropenjaar”. Naast penningmeester was hij tevens voorzitter en secretaris. Gezien de vele inzet voor al die jaren werd Jouke tijdens de ledenvergadering van april 2001 benoemd tot erelid van de kaatsvereniging Lyts Begjin.

Jouke van der Berg

KF Lyts Begjin Driezum

 

Lokatie Sportaccommodatie

Sportpark “Treffersheech”
Foarwei 17A
9114 RA Driezum
(0511) 42 42 22

KF Lyts Begjin Driezum is lid van de KNKB