Sape Meijer

Over Sape Meijer

Sape Meijer, volksman van Driezum en Wâlterswâld

Sape Meijer was de jongste zoon uit het gezin Jacob Meindert Meijer en Hiltje Sapes Kooistra. Hij heeft veel voor de dorpsgemeenschap van Driezum en Wâlterswâld betekend. In 1913 vierde heel Nederland het feit dat het honderd jaar geleden was, dat aan de Franse bezetting van Napoleon een einde kwam. Ook de inwoners van Driezum en Wâlterswâld smeedden plannen om een groot feest te organiseren. Sape Meijer nam zitting in de feestcommissie, maar speelde ook mee in de historische optocht, waar meer dan 4000 mensen van genoten. Bij het organiseren van feesten was Sape altijd van de partij. Men noemde het dorpsfeest toen vaak “het Sape Meijer feest”.

Ook voor onze kaatsvereniging was Sape van onschatbare waarde. Hij organiseerde namens “Lyts Begjin” reciteerwedstrijden en feestelijke ledenpartijen. Deze ledenpartijen waren altijd de afsluiting van het kaatsseizoen. Op deze belangrijke partijen waren er ook prijzen voor de meeste bovenslagen en de verste bovenslag. De koningsprijs ontbrak ook niet. Sape Meijer zorgde voor de prijzen. Hiervoor stroopte hij stand en land af. Soms waren er meer prijzen dan kaatsers. De een won een paar klompen, een ander wat fruit of gebak. Na afloop deed hij de prijsuitreiking. Ook was er altijd een toneelstuk of een fakkeloptocht aan zo’n partij verbonden.


Sape Meijer-gedicht

Keatsers, keatsters en besite

Bij-ien op dizze dei

Wolkom út namme fan it Bestjoer

Op dizze Sape Meijer-partij

Gelukkich binne wy hjoed allen

Wer tsjûge fan in moaie dei

Sa as it ea wie, sa moat it bliuwe

Op ús Driezumer PC-dei

Lit de keatsbal fleane, sûzje

Slaan fuort de ballen kear op kear

Ha each foar de tsjinstander en maten

Mar tink ek om de ferieningsear

As dan op’t ein fan dizze keatsdei

De prize fine harren wei

Betink dan, mei, as sûnder krânse

Ik die hjoed wer mei, ik wie der wei bij

Sa winskje wy foar jimme allen

In hiele moaie keatsdei

Gjin priis hjoed wûn, kom dat it oare jier

Wer werom op ús Sape Meijer-partij

Jouke Hamersma

KF Lyts Begjin Driezum

 

Lokatie Sportaccommodatie

Sportpark “Treffersheech”
Foarwei 17A
9114 RA Driezum
(0511) 42 42 22

KF Lyts Begjin Driezum is lid van de KNKB