De Sape Meijer-partij ook dit jaar weer een “boppeslach”! Als vereniging kijken we terug op een zeer geslaagd kaatsweekend. Op vrijdagavond trapten de jeugd de Sape Meijer-partij af en zaterdag was het de beurt aan de dames en de heren. De weersomstandigheden waren ons gunstig gezind en met de inzet van vele vrijwilligers verliep alles op rolletjes.

JEUGD
Bij de jeugd werd in drie categorieën gekaatst, waarbij het aantal behaalde eersten de uitslag bepaalde. De kransen gingen naar Jasper Dijkstra, Thymen Damstra, Gerard Boersma en Jacob Boersma.

DAMES
Met 4 behaalde overwinningen waren Geertje Bijlsma, Tsjikke Bijlsma en Janneke Posthuma de terechte winnaars. Een bijzonder moment om als moeder en dochter deze partij te winnen. Dit gebeurde 25 jaar geleden ook, Tsjikke kaatste toen met mem Geertje.

HEREN
Met de gehele dag “poerbest” op- en uitslagwerk won Tjibbe van der Veer, Sytze Bijlsma en Hendrik Jansma de 62e Sape Meijer-partij.

KONINGSPRIJZEN
Namens de Van Sytzama Stichting reikte burgemeester Klaas Agricola, als een van de regenten van de stichting, de koningsprijzen uit. De eer om deze schitterende zilveren kaatsballen omgehangen te krijgen ging naar Geertje en Tjibbe.

BIJZONDERE PRIJZEN
Meeste bovenslagen: Jennifer Sikma en Hans van der Zwaag
Verste bovenslag: Geertje Bijlsma en Jan Jelle Jongsma

Namens het bestuur dank aan alle vrijwilligers, van zowel de eigen vereniging als VIOD, sponsoren café-cafetaria Us Thús, Handelsonderneming Schaafsma en Autohandel en sloperij D. Broersma! Samen hebben we er een geslaagd weekend van gemaakt. Kinne we mar grutsk op weze!