De Sape Meijer partij 28 augustus 2021

De Sape Meijer partij 28 augustus 2021

De Sape Meijer-partij ook dit jaar weer een “boppeslach”! Als vereniging kijken we terug op een zeer geslaagd kaatsweekend. Op vrijdagavond trapten de jeugd de Sape Meijer-partij af en zaterdag was het de beurt aan de dames en de heren. De weersomstandigheden waren...
Video – Jubileumpartij 60 jaar KF Lyts Begjin.

Video – Jubileumpartij 60 jaar KF Lyts Begjin.

Ook zeker de moeite waard om even te bekijken. Vele mooie herinneringen aan kaatsers die onze vereniging heeft gekend. Het waren Tjeerd de Boer, Alex Dijkstra en Tjeerd de Jong die de jubileumkaatspartij op zaterdag 16 juli 2005 wonen in de categorie oud...