Vandaag hebben Nynke, Gryanne en Janna de cheque in ontvangst genomen van de Poiesz Jeugd Sponsor Actie. De actie heeft maar liefst € 883 opgeleverd voor onze vereniging!!! Een geweldig resultaat wat ten goede komt aan onze jeugdleden.

Hartelijk dank aan de Poiesz de Westereen en een ieder die de vereniging in deze actie heeft gesteund.