Met 9 parturen op de lijst werd deze middag de derde ledenpartij georganiseerd. Net zoals vorig jaar gingen Tineke en Roelof, samen met hun nieuwe voorinse Pieter (Puk), met de kransen naar huis. In een spannende finale wonnen zijn van de talentvolle Suzanna Allema, Sjoukje en Jan Jelle (5-4 6-6).

De prijsuitreiking vond na afloop (na meer dan 10 jaar) weer eens plaats in Grand Café de Nije Warf, die naast Spar Boonstra, Vrieswijk Spackspuitbedrijf en Boonstra Multiklus, de prachtige kransen beschikbaar hebben gesteld. Hartelijk dank!!

Prijswinnaars:
1e prijs Roelof van der Veen, Pieter Meindertsma en Tineke Damstra
2e prijs Jan Jelle Jongsma, Suzanna Allema en Sjoukje Kooistra
3e prijs Wiebe Wiersma, Jan Boonstra en Elly Bouius
1e prijs verl. Peter Boersma, Jacqueline Jongsma en Esther Turkstra
2e prijs verl. Feije Wiersma, Jeltsje van der Veen en Jasper van der Veen