Zaterdag 9 juli organiseerde Lyts Begjin een KNKB partij voor meisjes. Het betrof een door elkaar loten partij welke uiteindelijk na een spannende finale (5-4 en 6-2) een prooi werd voor Suzanna Allema (Niawier) en haar maat Hester Torensma uit Oosternijkerk. De tweede prijs was uiteindelijk voor Romy Postma (Winsum) en Isabella Sijtsma (Wetzens). De finale in de verliezersronde was tevens een spannende partij. Met 5 eerst gelijk en een 6-2 stand waren Maud Hellinga (Dronrijp) en Yanna Palma (Tzum) uiteindelijk Dido Iedema (Sint Anna) en Janneke Posthumus (Ried) de baas.

De prijzen en de fraaie kransen zijn beschikbaar gesteld door Exsin Omgevingsprofessionals, Rabobank en DVEN Accountants en Adviseurs. Al met al een geslaagde partij!