Met bijna 40 dames en heren werd op woensdagavond de tweede teatspartij van dit seizoen gehouden. Het bestuur had ervoor gekozen om iedereen drie omlopen te laten teatsen met elke omloop een ander partuur. Op basis van het aantal eersten (en tegeneersten) kon na afloop het eindklassement worden opgemaakt. Koninklijke Damstra Installatiegroep zorgde voor de financiële ondersteuning, waarvoor hartelijk dank! Ook Slagerij Riemersma bedankt voor het beschikbaar stellen van de rollade en Sita voor het maken van de schitterende kransen.

Uitslag was als volgt:

1e prijs: Karin, Marjan en Sierd
2e prijs: Peter, Teunis en Geertje
3e prijs: Popke, Alie en Lysbet
4e prijs: Tsjikke, Jacob en Thomas
5e prijs: Erik, Romke en René

Aanmoedigingsprijs: PEK, Sander en Lieuwe (in ontvangst genomen door Tjeerd Elzinga).