Traditioneel wordt op de woensdagavond voorafgaand aan de Paardendagen het pearkekeatsen georganiseerd. De 24 parturen, verdeeld over drie klassen, maakten er een boeiende avond van. Veel partijen werden pas in het 11e eerst beslist. Dus de vele toeschouwers kregen waar voor hun geld (al was er uiteraard vrije toegang).

In de A-klasse wisten Liesbeth en Gosse Hellinga voor de 3e keer op rij te winnen. In de finale versloegen zij Neeltje en Wiebe. De verliezersronde werd gewonnen door Renske en Eelke. Kristiene en Jan Jelle moesten zich tevreden stellen met de 2e plek.

De kransen in de B-klasse gingen mee met Elske en Minne. Zij bleken net een maatje te groot voor Marjan en Roelof (5-4 6-6). Echtpaar Boersma (Anky en Jacob) wisten door een overwinning op Akkelien en Pieter (Puk) beslag te leggen op de eerste prijs in de verliezersronde.

Na een overwinning vorig jaar, hangen er weer twee kransen bij huize Boonstra aan de Freulestrjitte aan de gevel. Marieke en Jan wisten door degelijk spel hun titel te verdedigen. Berber en Feije werden als laatste partuur aan de zegekar gebonden. Jantina en Hendrik wonnen de verliezersronde en Elisabeth en Jasper werden tweede.

De prijzen werden deze avond gesponsord door DA Fizel Damwald, Koninklijke Damstra Installaties en G. Fennema Timmer- en onderhoudsbedrijf. Hartelijke dank!!